Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Je mag beide zijden van een vergelijking met hetzelfde vermenigvuldigen, zie verder de uitleg .

b

of .

c

uur en dat is minuten.

d

.

Opgave 1
a

geeft en dus uur.

b

geeft meteen uur.

c

km.

Opgave 2
a

Omdat je reistijd minuten, dus uur langer wordt.

b

uur en dat is uur en minuten.

c

geeft , dus km/uur.

Opgave 3
a

kg/m3

b

en

c

kg.

Opgave 4
a

b

c

d

Opgave 5
a

b

c

d

Opgave 6
a

Dit getal is het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van , en . Zo ben je in één keer van alle breuken af.

b
beide zijden
beide zijden
beide zijden
beiden zijden
Opgave 7
a

b

c

Opgave 8
a

Gebruik ook nu de balansmethode:

beide zijden
beide zijden en omwisselen
beide zijden

Dit kun je herleiden:

b

Gebruik en vul in.
Je vindt: °F.

c

Gebruik en vul in.
Je vindt: °C.

Opgave 9
a

b

geeft en dus .

c

geeft en dus zodat .

Opgave 10
a

b

A.

c

A.

Opgave 11
a

of

b

c

d

e

f

Opgave 12
a

b

geeft en .

c

euro.

Opgave 13
a

geeft en dus .
Dus is en .
Eventueel maak je hier nog van.

b

m/s2.

Opgave 14
a

Per folder betaal je in ieder geval € 0,04. Verder betaal je per folder euro.
In totaal dus euro per folder.

b

Los op: .
Je vindt en dus .
Bij meer dan folders kom je onder de € 0,06 per folder uit.

Opgave A1
a

b

Los op .
Dit geeft . Dus je moet meer dat km per jaar rijden om uit de kosten te komen als je een benzineauto hebt.

c

d

Los op .
Dit geeft . Dus je moet meer dat km per jaar rijden om uit de kosten te komen als je een dieselauto hebt.

Opgave T1
a

b

Ω

Opgave T2
a

b

c

verder | terug