Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Oefenen

Opgave 10

Volgens de wet van Ohm bestaat er in een draad waar elektrische stroom loopt een verband tussen de spanning `U` in Volt, de stroomsterkte `I` in Ampère en de weerstand `R` in Ohm. De wet van Ohm luidt: `U = I*R` .

a

Schrijf deze formule zo, dat `I` wordt uitgedrukt in `U` en `R` .

b

Bereken de stroomsterkte bij een spanning van `12` V en een weerstand van `0,02` Ω.

Je wilt de weerstand van een stuk koperdraad berekenen. Je zet er daarom een spanning van `6` V op en meet de stroomsterkte met een ampèremeter. Je meet `I = 180` A.

c

Bereken de weerstand van dit stuk draad in drie significante cijfers.

Opgave 11

Los de vergelijkingen op.

a

`(k^2)/9 = 4`

b

`3/l - 4 = 8`

c

`1/m * 2/7 = 1/m + 2`

d

`(11t)/3 - 13/5 = 97/5`

e

`1/(2h) + 2/h = 1`

f

`1/2 // t/4 = 6`

Opgave 12

Het aantal batterijen `q` van een bepaald type dat een fabrikant maandelijks verkoopt, hangt af van de prijs `p` (in euro) die hij er voor vraagt. De fabrikant gebruikt op grond van eerdere ervaringen deze formule als rekenmodel: `q = 1200 - 150p` .

a

Hoeveel van deze batterijen verkoopt hij maandelijks volgens deze formule als hij € 2,20 per stuk rekent?

b

Schrijf de gegeven formule zo, dat `p` is uitgedrukt in  `q` .

c

De fabrikant wil niet minder dan `600` van deze batterijen per maand verkopen.
Welke prijs kan hij dan hoogstens vragen?

Opgave 13

Als je een gewicht aan een touw rustig heen en weer laat slingeren (het touw moet strak blijven, dus geen al te grote uitwijking), dan is de slingertijd `T` (in seconden) alleen afhankelijk van de lengte van het touw `l` (in meter). De slingertijd is de tijd die het duurt voor het gewicht om precies één keer heen en weer te slingeren.
Er geldt: `T = 2pi sqrt(l/g)` .
Hierin is `g` de gravitatieconstante.

a

Je wilt de gravitatieconstante berekenen. Schrijf eerst de formule zo, dat `g` wordt uitgedrukt in `T` en `l` .

b

Je hebt een touw van `1` m lengte met een gewicht er aan dat je rustig laat slingeren.
Je meet een trillingstijd van `2` s. Bereken `g` in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave 14

Voor het laten drukken van folders betaal je een vast bedrag van € 10,00 en daarbovenop € 0,04 per folder. De kosten per folder zijn daarom hoog als je maar weinig folders laat drukken.

a

Stel een formule op voor de kosten per folder `k` afhankelijk van het aantal folders `a` .

b

Bereken bij hoeveel folders je onder de € 0,06 per folder uitkomt.

verder | terug