Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Voorbeeld 1

In vergelijkingen kunnen ook breuken voorkomen. Om zulke vergelijkingen op te lossen is de balansmethode meestal het handigst. Je probeert dan, net als bij vergelijkingen zonder breuken, ervoor te zorgen dat de variabele alleen nog links van het isgelijkteken voorkomt.

Los op: .

> antwoord

Met de balansmethode:

beide zijden
beide zijden
vergelijking andersom schrijven
beide zijden
Opgave 4

Los de volgende vergelijkingen op.

a

b

c

d

Opgave 5

Druk in de volgende formules uit in

a

b

c

d

verder | terug