Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Voorbeeld 2

Los op:

> antwoord

Gebruik ook nu de balansmethode:

beide zijden
beide zijden
beide zijden
beide zijden
Opgave 6

In Voorbeeld 2 zie je hoe je een vergelijking met breuken kunt oplossen met de balansmethode.

a

Waarom wordt in de eerste stap aan beide zijden met vermenigvuldigd?

b

De tweede en de derde stap had je ook wel kunnen omwisselen. Laat zien hoe de oplossing er dan uitziet.

Opgave 7

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

verder | terug