Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Voorbeeld 2

Los op: `p/4 + 1/12 = 2 - 5/6p`

> antwoord

Gebruik ook nu de balansmethode:

`p/4 + 1/12` `=` `2 - 5/6p`
beide zijden `xx12`
`3p + 1` `=` `24 - 10p`
beide zijden `-1`
`3p` `=` `23 - 10p`
beide zijden `+ 10p`
`13p` `=` `23`
beide zijden `/13`
`p` `=` `23/13`
Opgave 6

In Voorbeeld 2 zie je hoe je een vergelijking met breuken kunt oplossen met de balansmethode.

a

Waarom wordt in de eerste stap aan beide zijden met `12` vermenigvuldigd?

b

De tweede en de derde stap had je ook wel kunnen omwisselen. Laat zien hoe de oplossing er dan uitziet.

Opgave 7

Los de vergelijkingen op.

a

`1/7 x + 4 = 3 - 1/2 x`

b

`5/3 x - 4 = 1/4 x + 8`

c

`1/3 p + 1/4 p = p - 5/6`

verder | terug