Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Voorbeeld 3

Er bestaan diverse temperatuurschalen. Onder andere het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit.

Hiervoor bestaat de formule: `f = 9/5 * c + 32` .

Hier is `f` het aantal °F en `c` het aantal °C.

Schrijf deze formule zo, dat `c` wordt uitgedrukt in `f` .

> antwoord

Gebruik ook nu de balansmethode:

`f` `=` `9/5 * c + 32`
beide zijden `- 32`
`f - 32` `=` `9/5 * c`
beide zijden `xx 5`
`5(f - 32)` `=` `9c`
haakjes wegwerken
`5f - 160` `=` `9c`
beide zijden `/9` en verwisselen
`c` `=` `(5f - 160)/9`

Deze laatste formule is nog te herleiden: `c = (5f - 160)/9 = (5f)/9 - 160/9 = 5/9 f - 17 7/9` .

Dus uiteindelijk vind je `c = 5/9 f - 17 7/9` .

Opgave 8

In Voorbeeld 3 zie je hoe je de omrekenformule van graden Celsius naar graden Fahrenheit kunt herleiden tot de omrekenformule van graden Fahrenheit naar graden Celsius.

a

Je kunt de formule `c = 5/9 f - 17 7/9` weer herleiden naar de vorm waarin `f` wordt uitgedrukt in `c` .
Laat zien hoe.

b

Hoeveel graden Fahrenheit is `100` °C?

c

Hoeveel graden Celsius is `100` °F?

Opgave 9
a

Wanneer een lichaam vrij valt over een hoogte van `h` m dan geldt voor de eindsnelheid `v` in m/s: `v^2 = 2gh` . Hierin is `g` de gravitatieconstante.
Schrijf deze formule zo, dat `h` is uitgedrukt in `v` .

b

Het aantal exemplaren `q` van een product dat je per maand kunt verkopen, hangt af van de prijs `p` in euro volgens de formule `q = 400 - 0,20p` .
Schrijf deze formule zo, dat `p` is uitgedrukt in `q`

c

Gegeven is de formule `1/(3k) - 1/(4k) = R` .
Schrijf deze formule zo, dat `k` wordt uitgedrukt in `R` .

verder | terug