Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Voorbeeld 3

Er bestaan diverse temperatuurschalen. Onder andere het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit.

Hiervoor bestaat de formule: .

Hier is het aantal °F en het aantal °C.

Schrijf deze formule zo, dat wordt uitgedrukt in .

> antwoord

Gebruik ook nu de balansmethode:

beide zijden
beide zijden
haakjes wegwerken
beide zijden en verwisselen

Deze laatste formule is nog te herleiden: .

Dus uiteindelijk vind je .

Opgave 8

In Voorbeeld 3 zie je hoe je de omrekenformule van graden Celsius naar graden Fahrenheit kunt herleiden tot de omrekenformule van graden Fahrenheit naar graden Celsius.

a

Je kunt de formule weer herleiden naar de vorm waarin wordt uitgedrukt in .
Laat zien hoe.

b

Hoeveel graden Fahrenheit is °C?

c

Hoeveel graden Celsius is °F?

Opgave 9
a

Wanneer een lichaam vrij valt over een hoogte van m dan geldt voor de eindsnelheid in m/s: . Hierin is de gravitatieconstante.
Schrijf deze formule zo, dat is uitgedrukt in .

b

Het aantal exemplaren van een product dat je per maand kunt verkopen, hangt af van de prijs in euro volgens de formule .
Schrijf deze formule zo, dat is uitgedrukt in

c

Gegeven is de formule .
Schrijf deze formule zo, dat wordt uitgedrukt in .

verder | terug