Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Verkennen

Opgave V1

Snelheid (gemiddelde snelheid) bereken je door de afgelegde afstand te delen door de tijd:
`v = s/t`

Hierin is:

  • `s` de afgelegde afstand in km

  • `t` de tijd in uur

  • `v` de snelheid in km/uur

a

Leg uit waarom je deze formule ook kunt schrijven als `s = v*t` .

De Afsluitdijk is `32` km lang. Je rijdt met een constante snelheid van `100`  km/uur.

b

Welke vergelijking hoort bij de vraag: "Hoe lang doe je er over om de hele Afsluitdijk te rijden?"

c

Geef het antwoord op de vraag bij b in minuten nauwkeurig.

d

Je kunt de gegeven formule nog op een derde manier schrijven. Hoe?

verder | terug