Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Verkennen

Opgave V1

Snelheid (gemiddelde snelheid) bereken je door de afgelegde afstand te delen door de tijd:

Hierin is:

  • de afgelegde afstand in km

  • de tijd in uur

  • de snelheid in km/uur

a

Leg uit waarom je deze formule ook kunt schrijven als .

De Afsluitdijk is km lang. Je rijdt met een constante snelheid van  km/uur.

b

Welke vergelijking hoort bij de vraag: "Hoe lang doe je er over om de hele Afsluitdijk te rijden?"

c

Geef het antwoord op de vraag bij b in minuten nauwkeurig.

d

Je kunt de gegeven formule nog op een derde manier schrijven. Hoe?

verder | terug