Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Testen

Opgave T1

De weerstand die een elektrische stroom ondervindt in een koperdraad bereken je met de volgende formule:

Hierin is:

  • de weerstand in ohm (Ω)
  • de soortelijke weerstand van het materiaal in ohm meter (Ωm)
  • de lengte in meter (m)
  • de doorsnede in vierkante meter (m2)
a

Schrijf de gegeven formule zo, dat wordt uitgedrukt in de overige variabelen.

b

Je hebt m koperdraad met een diameter van  cm en een weerstand van  Ω. Bereken de soortelijke weerstand van dit koper.

Opgave T2

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

verder | terug