Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Testen

Opgave T1

De weerstand die een elektrische stroom ondervindt in een koperdraad bereken je met de volgende formule:
`R = rho*l/A`

Hierin is:

  • `R` de weerstand in ohm (Ω)
  • `rho` de soortelijke weerstand van het materiaal in ohm meter (Ωm)
  • `l` de lengte in meter (m)
  • `A` de doorsnede in vierkante meter (m2)
a

Schrijf de gegeven formule zo, dat `rho` wordt uitgedrukt in de overige variabelen.

b

Je hebt `1,5` m koperdraad met een diameter van `1,8`  cm en een weerstand van `10,0 * 10^(text(-)6)`  Ω. Bereken de soortelijke weerstand van dit koper.

Opgave T2

Los de vergelijkingen op.

a

`5/m * 2/3 = 2/m + 4`

b

`(11n)/4 + 25/7 = 39/7`

c

`18/(8p) + 8/(3p) = 2`

verder | terug