Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Toepassen

Bij het maken van een trap wordt gebruik gemaakt van de vuistregel

optrede aantrede mm

In de figuur zie je wat je onder optrede en aantrede moet verstaan. Via het bijschrift vind je meer over trapberekeningen.

Opgave A1Optrede en aantrede
Optrede en aantrede

Voor het aantal aantreden kun je de volgende formule gebruiken:

aantal aantreden

a

Als de traphoogte mm is en er zijn aantreden, hoe lang is dan elke aantrede?

b

En hoe lang is in dat geval een optrede?

c

Ga na, of je antwoorden in overeenstemming zijn met de traphoogte.

Opgave A2Temperatuurconversie
Temperatuurconversie

In veel Engelstalige landen wordt de temperatuur weergegeven in graden Fahrenheit (°F). Een temperatuur die in °F is opgegeven kan worden omgerekend naar °C via de volgende conversieformule:

a

Kookt water bij °F?

b

Isoleer , dat wil zeggen: herschrijf de formule zodanig, dat je de temperatuur in °F kunt uitrekenen als je de waarde in °C kent. Gebruik hiervoor de balansmethode en laat elke tussenstap zien.

c

Even terug naar vraag a. Je kunt nu met behulp van de herschreven formule in b., uitrekenen bij hoeveel °F het water kookt. Laat dat zien.

d

Bij welke temperatuur is het aantal graden Celsius gelijk aan het aantal graden Fahrenheit?

verder | terug