Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Verkennen

Opgave V1

Bij sterkteleer maak je o.a. gebruik van het moment van een kracht. Hiervoor geldt:

Hierin is:

  • het moment in Nm (Newtonmeter)

  • de kracht in N (Newton)

  • de arm (afstand tot scharnierpunt) in m (meter)

a

Leg uit waarom je deze formule ook kunt schrijven als

b

Gegeven: het moment is Nm en de kracht die wordt uitgeoefend is N.
Welke vergelijking hoort bij de vraag "Hoe groot is de arm?"

c

Geef het antwoord bij b op twee decimalen nauwkeurig.

d

Je kunt de formule nog op een derde manier schrijven. Hoe ziet hij er dan uit?

verder | terug