Algebra 2 > Formules met breuken herleiden
12345Formules met breuken herleiden

Toepassen

Opgave A1Valversnelling
Valversnelling

Voor de berekening van de valversnelling op een hemellichaam kan gebruik worden gemaakt van de formule:

Hierin is:

  • de versnelling (in m/s2)

  • de massa van het hemellichaam (in kg)

  • de afstand tot het zwaartepunt van de massa (in m)

  • een constante, in 1798 experimenteel bepaald door Cavendish op Nm2/kg2

a

Isoleer , dat wil zeggen: herschrijf de formule zodanig, dat het resultaat een formule is waarmee je de massa van een hemellichaam kunt berekenen. Maak daarbij gebruik van de balansmethode en schrijf duidelijk de tussenstappen op.

b

Je krijgt de opdracht om de massa van de aarde te berekenen. Welke gegevens heb je nog nodig? Zoek deze op in je tabellenboek.

c

Bereken nu de massa van de aarde.

d

Bereken de massa van de maan als gegeven is dat de valversnelling op de maan m/s2 is. Hint: bereken eerst de straal van de maan.

Opgave A2Temperatuurconversie
Temperatuurconversie

In veel Engelstalige landen wordt de temperatuur weergegeven in graden Fahrenheit (°F). Een temperatuur die in °F is opgegeven kan worden omgerekend naar °C via de volgende conversieformule:

a

Kookt water bij °F?

b

Isoleer , dat wil zeggen: herschrijf de formule zodanig, dat je de temperatuur in °F kunt uitrekenen als je de waarde in °C kent. Gebruik hiervoor de balansmethode en laat elke tussenstap zien.

c

Even terug naar vraag a. Je kunt nu met behulp van de herschreven formule in b., uitrekenen bij hoeveel °F het water kookt. Laat dat zien.

d

Bij welke temperatuur is het aantal graden Celsius gelijk aan het aantal graden Fahrenheit?

verder | terug