Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Toepassen

Deze hijskraan kan zware lasten tillen. De last hangt aan een katrol die langs de arm beweegt. De afstand van de plek waaronder de katrol hangt tot het steunpunt van de arm, heet de armlengte `a` .

De grootste massa `m` die deze kraan kan tillen, hangt af van de armlengte.
Voor deze kraan geldt: `m = 120000/a` .
Hierin is `m` in kg en `a` in meters.

Opgave A1

In deze opgave bereken je op welke afstand van de kraan een gewicht van `6`  ton ( `6000` kg) nog kan hangen.

a

Welke ongelijkheid moet er worden opgelost?

b

Los de bijbehorende vergelijking op.

c

Op welke afstand van de kraan kan een massa van `6`  ton dus nog hangen?

d

Om een stapel stenen naar de goede plek te hijsen moet deze stapel `23` m van het steunpunt van de draaiarm kunnen hangen. Welke massa mag die stapel stenen hoogstens hebben?

verder | terug