Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Oefenen

Opgave 8

Op veel scholen kun je ook als leerling kopieën maken. De maandelijkse kosten voor de school zijn:

  • de huur en het onderhoud van de kopieermachine: € 150,00

  • de kosten per kopie: € 0,02

Noem de maandelijkse kosten per kopie en het aantal kopieën .

a

Welke formule geldt voor afhankelijk van ?

b

Teken een grafiek bij deze formule.

c

Stel dat je als leerling € 0,05 per kopie betaalt. Hoeveel kopieën moeten er dan maandelijks minstens worden gemaakt als de school geen verlies wil draaien? Los de bijbehorende ongelijkheid systematisch op.

Opgave 9

Je wilt de ongelijkheid oplossen.

a

Teken de grafieken van en in één figuur. Houd ook rekening met negatieve waarden van .

b

Aan de grafieken zie je dat er twee snijpunten zijn. Bereken de coördinaten van die snijpunten door inklemmen in één decimaal nauwkeurig.

c

Schrijf de oplossingen van deze vergelijking op in één decimaal nauwkeurig.

d

Schrijf de oplossingen van de ongelijkheid op in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 10

Los de volgende ongelijkheden op. Neem aan dat alleen positieve waarden heeft.

a

b

c

d

Opgave 11

Als je een gewicht aan een touw rustig heen en weer laat slingeren (het touw moet strak blijven, dus geen al te grote uitwijking), dan is de slingertijd (in seconden) alleen afhankelijk van de lengte van het touw (in meter). De slingertijd is de tijd die het duurt voor het gewicht om precies één keer heen en weer te slingeren.
Er geldt: .
Hierin is de gravitatieconstante.

Je ziet dat de trillingstijd iets langzamer is dan seconde.
Hoe lang moet het touw dan minstens zijn in cm nauwkeurig?

Opgave 12

Van een bepaald type rechthoekige verpakkingsdozen zijn lengte en breedte hetzelfde, maar is de hoogte de helft van de lengte.

Welke afmetingen moeten deze dozen hebben om er tot maximaal m3 ruimte in te hebben?

verder | terug