Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Voorbeeld 2

Los op: . Neem aan dat alle waarden van zijn toegestaan.

> antwoord

Maak eerst de grafieken van en in één figuur.

Gebruik ook vervolgens de balansmethode:

beide zijden en omwisselen
beide zijden vierde machtswortel trekken
en/of

Uit de grafieken lees je de oplossing af: en/of .

Opgave 6

In Voorbeeld 2 zie je hoe je een ongelijkheid kunt oplossen met grafieken en de balansmethode.

a

Maak zelf de grafieken van en .

b

Leg uit hoe je aan de oplossing van de ongelijkheid komt.

c

Schrijf de oplossing van de ongelijkheid op.

Opgave 7

Los de ongelijkheden op.

a

b

c

verder | terug