Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Voorbeeld 2

Los op: `1/x le x^3` . Neem aan dat alle waarden van `x` zijn toegestaan.

> antwoord

Maak eerst de grafieken van `y_1 = 1/x` en `y_2 = x^3` in één figuur.

Gebruik ook vervolgens de balansmethode:

`1/x` `=` `x^3`
beide zijden `xx x` en omwisselen
`x^4` `=` `1`
beide zijden vierde machtswortel trekken
`x` `=` `1` en/of `x = text(-)1`

Uit de grafieken lees je de oplossing af: `text(-)1 le x lt 0` en/of `x ge 1` .

Opgave 6

In Voorbeeld 2 zie je hoe je een ongelijkheid kunt oplossen met grafieken en de balansmethode.

a

Maak zelf de grafieken van `y_1 = 1/x` en `y_2 = x^3` .

b

Leg uit hoe je aan de oplossing van de ongelijkheid komt.

c

Schrijf de oplossing van de ongelijkheid `1/x gt x^3` op.

Opgave 7

Los de ongelijkheden op.

a

`1/6 x + 2 le 4 - 1/2 x`

b

`3/p + 15 ge 17`

c

`x^2 ge 8/x`

verder | terug