Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Testen

Opgave T1

De weerstand die een elektrische stroom ondervindt in een koperdraad bereken je met de volgende formule:
`R = rho*l/A`

Hierin is:

  • `R` de weerstand in ohm (Ω)
  • `rho` de soortelijke weerstand van het materiaal in ohm meter (Ωm)
  • `l` de lengte in meter (m)
  • `A` de doorsnede in vierkante meter (m2)

De soortelijke weerstand van koper is `17*10^(text(-)8)` Ωm.

a

Hoe groot moet de doorsnede van de koperdraad zijn om in `1` m koperdraad een weerstand van meer dan `10` Ω te krijgen?

b

Welke diameter heeft zo'n koperdraad?

Opgave T2

Los de volgende ongelijkheden op.

a

`8/m + 15 lt 20`

b

`(11n)/4 + 25/7 ge 39/7`

c

`18/(x) gt 2x`

verder | terug