Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Testen

Opgave T1

De weerstand die een elektrische stroom ondervindt in een koperdraad bereken je met de volgende formule:

Hierin is:

  • de weerstand in ohm (Ω)
  • de soortelijke weerstand van het materiaal in ohm meter (Ωm)
  • de lengte in meter (m)
  • de doorsnede in vierkante meter (m2)

De soortelijke weerstand van koper is Ωm.

a

Hoe groot moet de doorsnede van de koperdraad zijn om in m koperdraad een weerstand van meer dan Ω te krijgen?

b

Welke diameter heeft zo'n koperdraad?

Opgave T2

Los de volgende ongelijkheden op.

a

b

c

verder | terug