Algebra 2 > Formules en ongelijkheden
12345Formules en ongelijkheden

Toepassen

Deze hijskraan kan zware lasten tillen. De last hangt aan een katrol die langs de arm beweegt. De afstand van de plek waaronder de katrol hangt tot het steunpunt van de arm, heet de armlengte .

De grootste massa die deze kraan kan tillen, hangt af van de armlengte.
Voor deze kraan geldt:
Hierin is in kg en in meters.

Opgave A1Gewicht aan een kraan
Gewicht aan een kraan

In deze opgave bereken je op welke afstand van de kraan een gewicht van  ton ( kg) nog kan hangen.

a

Welke ongelijkheid moet er worden opgelost?

b

Los de bijbehorende vergelijking op.

c

Op welke afstand van de kraan kan een massa van  ton dus nog hangen?

d

Om een stapel stenen naar de goede plek te hijsen moet deze stapel m van het steunpunt van de draaiarm kunnen hangen. Welke massa mag die stapel stenen hoogstens hebben?

Opgave A2Hek plaatsen
Hek plaatsen

Een rechthoekig terrein moet een oppervlakte van  m2 hebben. Langs drie zijden wordt een hek geplaatst.

a

Noem de lengte van het terrein en de breedte . Stel een formule op waarmee de breedte wordt uitgedrukt in

b

Bereken de totale lengte van het hek voor , en

c

Schrijf als een functie van .

d

Bereken nog een aantal uitkomsten van de functie voor een aantal waarden van . Teken vervolgens de grafiek van als functie van .

e

Los op met behulp van de grafiek: .

verder | terug