Algebra 2 > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Opgave A1Schaal van Richter
Schaal van Richter

De kracht van een aardbeving wordt gemeten op de schaal van Richter. Een kracht van 6 op de schaal van Richter is al een behoorlijke aardschok. Maar die kracht neemt snel af als je verder van het centrum van de aardbeving af bent. Stel dat voor de kracht k van een bepaalde aardbeving geldt:

k = 1 + 100 r 2 + 20

Hierin is r de afstand in km vanaf het centrum van de beving.

a

Hoeveel bedraagt de kracht van deze aardbeving in het centrum? Rond af op één decimaal nauwkeurig.

b

Hoeveel bedraagt de kracht van deze aardbeving op 5 km van het centrum?

c

Bij welk getal op de schaal van Richter is er geen sprake van een aardbeving? Leg uit hoe je aan dit antwoord komt.

d

Teken een grafiek van k afhankelijk van r. Neem voor r getallen van 0 tot en met 0.

e

Als k < 1,1 is de aardbeving niet voelbaar. Bepaal hoeveel km je daarvoor minstens van het centrum af moet zitten.

verder | terug