Algebra 2 > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave T2

Los deze vergelijkingen exact op.

a

b

c

d

e

f

Opgave T3

Gegeven zijn de breuken en .

a

Bereken de som van beide breuken.

b

Trek de eerste breuk van de tweede af.

c

Bereken het product van beide breuken.

d

Deel de eerste breuk door de tweede.

Opgave T4

Van een gewelf in de vorm van een halve bol is het volume waarin de straal in meter is.

a

De diameter van dit gewelf is .
Schrijf de formule zo, dat wordt uitgedrukt in .

b

Als je wilt berekenen welke diameter zo'n koepelgewelf moet krijgen als je een bepaald volume wilt hebben, dan kun je deze formule beter herleiden naar een vorm waarin is uitgedrukt in . Laat zien hoe dit gaat.

c

Welke diameter heeft zo'n koepelgewelf als het volume erbinnen m3 is? (Geef je antwoord in cm nauwkeurig.)

Opgave T5

Je wilt de ongelijkheid oplossen.

a

Teken eerst de grafieken van en in één figuur.

b

Bepaal door inklemmen alle snijpunten van beide grafieken in twee decimalen nauwkeurig.

c

Los de ongelijkheid op.

Opgave T6

Een school huurt voor € 2500,00 per jaar een kopieermachine voor de leerlingen. Om de kosten te dekken moeten de leerlingen een bepaald bedrag per kopie betalen.

De school heeft uitgerekend dat elke kopie aan papier en inkt € 0,05 kost. Die € 0,05 komt extra bij het bedrag dat de leerlingen per kopie moeten betalen. is het aantal kopieën per jaar.

a

Stel een formule op voor het bedrag dat een leerling per kopie moet betalen afhankelijk van .

b

Teken een bijpassende grafiek voor tot en met kopieën.

c

Hoeveel kopieën per jaar moeten er worden gemaakt om met een prijs voor de leerlingen van € 0,20 per kopie uit de kosten te komen?

verder | terug