Beschrijvende statistiek > Metingen en statistiek
123456Metingen en statistiek

Toepassen

Het e-teken hiernaast zie je vaak op verpakkingen staan. Het wordt gebruikt om aan te geven hoeveel de inhoud (in mL) of het gewicht (in g) van zo'n pak mag afwijken van het opgegeven gewicht.

Volgens Wikipedia geeft het symbool aan:

  • het gemiddelde van de werkelijke hoeveelheid product in de verpakkingen in een partij ten minste gelijk is aan de hoeveelheid die op de verpakking staat, en

  • slechts een gering aantal verpakkingen een werkelijke hoeveelheid product bevat die lager is dan de hoeveelheid op de verpakking minus de onnauwkeurigheid uit onderstaande tabel, en

  • geen verpakking een werkelijke hoeveelheid product bevat die lager is dan de hoeveelheid op de verpakking minus twee keer de onnauwkeurigheid uit onderstaande tabel.

Deze tabel hoort daar bij:

aangeduide hoeveelheid (g of mL) % fout absolute fout
van tot
van tot
van tot
van tot
van tot
van tot
van t/m

Onder % fout versta je dat de hoeveelheid zoveel procent lager zou kunnen zijn.
Onder absolute fout versta je dat de hoeveelheid zoveel gram of mL lager zou kunnen zijn.

Nu kun je (zeker voor consumentenverpakkingen) zelf nagaan hoeveel de minimale hoeveelheid moet bedragen. En welke hoeveelheden "een gering aantal pakken" mogen hebben.

Opgave A1

Een pak hagelslag bevat gram ℮ hagelslag.
Een supermarkt heeft nog van die pakken hagelslag in voorraad.

a

Hoeveel hagelslag moeten die pakken gemiddeld bevatten?

b

Hoeveel hagelslag moet elk pak tenminste bevatten?

c

Je koopt regelmatig een pak van deze hagelslag bij die supermarkt.
Hoeveel hagelslag moet zo'n pak vrijwel altijd tenminste bevatten?

d

De fabrikant van deze hagelslag produceert van deze pakjes hagelslag per week.
Hoe moet hij ervoor zorgen dat zijn pakjes aan de voorwaarden van het e-teken voldoen?

Opgave A2

Een fles spa-rood bevat L ℮ bronwater met koolzuur. De fabrikant van dit bronwater produceert  mln van deze flessen per week in een volcontinu vulproces.

Hoe moet hij ervoor zorgen dat zijn flessen aan de voorwaarden van het e-teken voldoen?

verder | terug