Beschrijvende statistiek > Metingen en statistiek
123456Metingen en statistiek

Voorbeeld 2

Als een middelgroot bedrijf wil weten hoe de medewerkers over het bedrijf denken, dan wordt dit vaak onderzocht door middel van een enquête onder alle medewerkers. Daarbij wordt vaak de vijfpunts likertschaal gebruikt.

Bij vragen als:

  • Medewerkers weten welk belang het bedrijf hecht aan de kwaliteit.

  • Medewerkers volgen regelmatig trainingen op het gebied van kwaliteitszorg.

  • Medewerkers hebben een klantgerichte houding.

  • Medewerkers volgen regelmatig trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid.

kan dan een score van (volledig oneens), (oneens), (niet eens / niet oneens), (eens) of (volledig eens) worden aangegeven.

Beschrijf dit onderzoek door aan te geven hoe de populatie eruit ziet, om welke statistische variabele(n) het gaat, enzovoort.

> antwoord

Het gaat hier om een statistisch onderzoek onder alle medewerkers van een bedrijf. Dat is de populatie van het onderzoek, er wordt geen steekproef gehouden.

De statistische variabele "mening medewerkers over het bedrijf" is kwalitatief.
Maar je kunt zeggen dat door het gebruik van de likertschaal een poging wordt gedaan om een kwalitatieve variabele te kwantificeren.

Opgave 6

Bekijk het werken met de likertschaal in Voorbeeld 2.

a

Wanneer kun je met zo'n likertschaal werken?

b

Verzin nog twee vragen die in zo'n onderzoek naar de mening van de medewerkers over hun bedrijf kunnen passen.

De vragen in een dergelijke enquête worden vaak zowel in positieve als in negatieve zin geformuleerd. Dus bijvoorbeeld komen vragen voor zoals:

  • Ik werk niet graag bij dit bedrijf.

  • Ik vind het fijn om bij dit bedrijf te werken.

c

Waarom gebeurt dat?

verder | terug