Beschrijvende statistiek > Metingen en statistiek
123456Metingen en statistiek

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • dat je bij metingen altijd met afwijkingen en dus met statistiek te maken hebt;

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen;

  • manieren om een steekproef uit een populatie te trekken;

  • het belang van herhaalbaarheid van een steekproef.

Voorkennis:

  • rekenen met getallen, ook met procenten;

  • tabellen en diagrammen interpreteren.

verder | terug