Beschrijvende statistiek > Metingen en statistiek
123456Metingen en statistiek

Testen

Opgave T1

Stel je voor dat een onderzoeker voor een onderzoek naar de filedruk in Nederland naar het waddeneiland Texel gaat en daar 's nachts het aantal auto’s op een van de wegen checkt. Hij noteert per voorbijrijdende auto het merk en de snelheid.

a

Leg uit waarom dit geen aselect onderzoek is.

b

Leg uit waarom dit geen representatief onderzoek is.

c

Leg uit waarom de variabele automerk een kwalitatieve variabele is.

d

Leg uit waarom de variabele aantal auto's per uur een kwantitatieve variabele is en waarom hier sprake is van een telling.

e

Leg uit waarom de variabele snelheid een kwantitatieve variabele is en waarom hier geen sprake is van telling.

Opgave T2

Voor een tevredenheidsonderzoek in ziekenhuizen bedenkt een onderzoeker de volgende manier om een steekproef samen te stellen: een jaar lang wordt bij elk ziekenhuis iedere maandag iedereen die in het ziekenhuis aanwezig is of er arriveert, genummerd. Het maakt niet uit of iemand verplegend personeel is, zieke, bezoeker of schoonmaker, enzovoort. Aan het einde van de dag worden bij elk ziekenhuis uit de groep toegekende nummers vijftien personen met behulp van toevalsgetallen gekozen om mee te doen aan het onderzoek. Stel dat bij een ziekenhuis op zo'n maandag nummers zijn uitgedeeld, startend met nummer .

a

Genereer met behulp van Excel een groep van vijftien nummers die die maandag worden geselecteerd voor het onderzoek.

b

Is deze steekproef representatief?

verder | terug