Beschrijvende statistiek > Metingen en statistiek
123456Metingen en statistiek

Theorie

De wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken en presenteren van gegevens heet beschrijvende statistiek. Een statistisch onderzoek kent diverse fasen:

  • Je begint een statistisch onderzoek met een onderzoeksvraag.

  • Je stelt vast over welke populatie (doelgroep) het onderzoek gaat. Bij een grote doelgroep neem je een deel van de groep, dit heet een steekproef. Deze steekproef moet representatief (kenmerkend) zijn voor de populatie en niet te klein. Daarom wordt een steekproef vaak aselect samengesteld. Bij aselecte trekking heeft elk lid van de populatie een even grote kans om in de steekproef te komen.

  • Je stelt vast op welke statistische variabele het onderzoek betrekking heeft.
    Er zijn twee soorten variabelen: kwantitatieve variabelen hebben getallen als waarden, kwalitatieve variabelen hebben eigenschappen als waarden.

  • Je verzamelt de bij die variabele passende data (de statistische gegevens). Deze data moet je meestal eerst ordenen. De verzamelde data geef je weer in de vorm van tabellen en diagrammen: tabellen zijn nauwkeuriger, diagrammen vaak overzichtelijker.

  • Je probeert een (eerlijke) conclusie te trekken.

verder | terug