Beschrijvende statistiek > Meetnauwkeurigheid
123456Meetnauwkeurigheid

Oefenen

Opgave 7

Geef van de volgende uitspraken aan of ze waar of niet waar zijn.

a

Systematische fouten kun je niet vermijden.

b

Toevallige fouten treden altijd op.

c

De klasse van een meetinstrument geeft een systematische fout aan.

d

De afwijkingen van hoeveelheden vastgelegd door het ℮-teken zijn toevallige afwijkingen.

Opgave 8

Om wat voor soort fout gaat het? Kies uit: persoonlijke fout – toevallige fout – systematische fout.

Geef ook aan of het om de precisie of de juistheid van de metingen gaat.

a

Door schommelingen in de druk en de temperatuur tijdens de metingen wijken de resultaten onderling af.

b

Een instrument heeft een beperkte afleesnauwkeurigheid.

c

Een instrument is verkeerd geijkt.

d

Een analist heeft door een rekenfout een verkeerde verdunning gemaakt.

e

Omdat je scheef voor het instrument zit lees je een verkeerde waarde af.

Opgave 9

Bij het meten van de spanning over een stroomkring gebruik je een voltmeter zoals deze.
De meter wijst V aan.

a

Hoe nauwkeurig kun je deze schaalverdeling aflezen?

b

Hoe groot is de absolute afleesfout? En de relatieve fout in tienden van procenten?

c

Hoe noteer je de afgelezen spanning?
Tussen welke waarden ligt de werkelijke spanning?

Bij nadere controle blijkt dat als de meter niet is aangesloten, hij toch nog een spanning van V aangeeft.

d

Wat betekent dit voor je antwoord bij c?

Opgave 10

Je wilt de soortelijke massa bepalen van een bepaald voorwerp om te kijken of het echt zilver is of niet. Je weegt het dus en je bepaalt het volume.

Het wegen doe je met een weegschaal van klasse met een schaallengte van gram.

Het volume bepaal je door het in een maatbeker met mL water te stoppen.

Je meet een volume van mL en een gewicht van gram.

De soortelijke massa van zilver is gram/cm3.

a

Tussen welke waarden ligt het gemeten gewicht?

b

Tussen welke waarden ligt het volume?

c

Tussen welke waarden ligt de soortelijke massa? Zou het zilver kunnen zijn?

verder | terug