Beschrijvende statistiek > Diagrammen
123456Diagrammen

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • waarnemingen weergeven in tabellen en diagrammen;

  • klassenindeling, klassenbreedte, absolute en relatieve frequentie;

  • verschillende soorten diagrammen herkennen en benoemen.

Voorkennis:

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen;

  • manieren om een steekproef uit een populatie te trekken en het belang van herhaalbaarheid van een steekproef.

verder | terug