Beschrijvende statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Voorbeeld 2

Je wilt de concentratie nitraat in landbouwgrond op een bepaald stuk land vaststellen.
Je neemt monsters, waarvan je hier de resultaten ziet.

Bereken de modale concentratie, de mediaan en de gemiddelde concentratie.

> antwoord

Je kunt dit gewoon met Excel doen: de modale concentratie is , de mediaan is en de gemiddelde concentratie is .

Je kunt ook eerst een frequentieverdeling maken door afronden op gehele getallen.
Je werkt dan met klassenindeling , , ... .
Maak met Excel een frequentietabel, zie het Practicum .
En nu kun je de drie centrummaten bepalen op de manier van het Voorbeeld 1.

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Bereken zelf de drie centrummaten.

b

Maak een frequentietabel bij deze gegevens op de manier van Voorbeeld 2. Bereken hiermee opnieuw de drie centrummaten.

c

Wat betekent het voor de frequentieverdeling dat de drie centrummaten hetzelfde zijn?

Opgave 6

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische enzymatische processen.
De samenstelling ervan wordt in dit cirkeldiagram weergegeven.

a

Hebben de centrummaten hier enige betekenis?

b

Hoeveel reststoffen bevat m3 biogas?

verder | terug