Beschrijvende statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Verkennen

Opgave V1

In een laboratorium wordt de hoeveelheid eiwit in eiersalade gemeten. Van een bepaalde fabrikant worden kuipjes eiersalade onderzocht. Er gaan drie laboranten mee aan het werk. Van dezelfde kuipjes meten ze onafhankelijk van elkaar het eiwitgehalte. Je ziet hiernaast de resultaten.

a

Het modale eiwitgehalte is de waarde die het vaakst voorkomt.
Bepaal het modale eiwitgehalte bij elk van de drie laboranten.

b

Bereken het gemiddelde eiwitgehalte bij elk van de drie laboranten.

Je kunt de resultaten van deze laboranten ook samenvatten in boxplots. Daartoe zet je de data op volgorde van klein naar groot en je verdeelt ze in vier stukken met evenveel gegevens. De middelste waarde (of het gemiddelde van de middelste twee) heet de mediaan.

c

Bepaal de mediaan bij elk van de drie laboranten.

d

Zeggen getallen zoals gemiddelde, mediaan en modus iets over de precisie of over de juistheid van de metingen?

verder | terug