Beschrijvende statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Testen

Opgave T1

De Unox stevige erwtensoep bevat volgens het etiket % rookworst. In een laboratorium wordt dit onderzocht. Deze waarden werden in monsters aangetroffen.

a

Bereken de drie centrummaten.

b

Waarom zeggen deze centrummaten iets over de juistheid en niet over de precisie van de metingen?

c

Hoe groot is de juistheid als Unox echt % rookworst in zijn soep stopt?

Opgave T2

Een bedrijf haalt elke dag melk bij honderd boeren in de regio op. Voordat de melk in de transporttank gaat, wordt bij elke boer een monster van de melk genomen. In het lab wordt de melk onderzocht op het voorkomen van bacteriële vervuiling. Daartoe wordt in elk monster het aantal fecale bacteriën per centiliter geteld. De totale hoeveelheid melk die elke dag wordt opgehaald, heet een "dagproductie" .
De dienst die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking, stelt als eis een maximum van fecale bacteriën per milliliter. In de tabel staan honderd waarden gegeven die het lab in een bepaalde dagproductie heeft gevonden.

a

Bereken het gemiddelde aantal bacteriën in de honderd monsters.
Is dit ook het gemiddelde van de gehele dagproductie? Licht je antwoord toe.

b

Maak hierbij een staafdiagram en een boxplot.

c

De laborante besluit de twee monsters die het laagste scoorden opnieuw te meten. Dat levert in beide gevallen een score van vijftig bacteriën op en daarmee een nieuwe dataset. Beredeneer dat in deze nieuwe set het gemiddelde groter is dan in de oorspronkelijke dataset.

d

Beredeneer of er wat verandert aan de mediaan.

verder | terug