Beschrijvende statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Theorie

Kwantitatieve statistische gegevens (data) kun je samenvatten met centrummaten:

  • de modus: de meest voorkomende waarde (bij een klassenindeling zeg je: modale klasse);

  • de mediaan: de middelste waarde als de gegevens op volgorde van grootte staan;

  • het gemiddelde: alle waarden opgeteld en gedeeld door het totaal aantal waarden.

Je noteert het gemiddelde van een steekproef wel als .

Als het gemiddelde van de populatie is, dan is de juistheid , dus het positieve verschil van en .
De relatieve juistheid is dan %.

De mediaan speelt een belangrijke rol in een boxplot.
Daarin worden alle gegevens in vier kwarten van klein naar groot verdeeld met evenveel gegevens. De mediaan is de middelste waarde (of het gemiddelde van de middelste twee), het eerste kwartiel is de mediaan van de eerste helft en het derde kwartiel is de mediaan van de tweede helft. De mediaan zelf is het tweede kwartiel.
Boxplots zijn geschikt om datasets te vergelijken.

Bij kwalitatieve data hebben centrummaten vaak geen betekenis.

verder | terug