Beschrijvende statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • datasets karakteriseren door getallen die het centrum ervan aangeven;

  • modus (modale klasse), mediaan en gemiddelde bepalen.

Voorkennis:

  • onderscheid maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve statistische variabelen;

  • de begrippen juistheid en precisie van een steekproef;

  • waarnemingen weergeven in tabellen en in verschillende soorten diagrammen;

  • klassenindeling, klassenbreedte, absolute en relatieve frequentie.

verder | terug