Beschrijvende statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Voorbeeld 1

In 1947 hebben de wiskundigen Freudenthal en Sittig een grootscheeps onderzoek gehouden naar de lichaamsmaten van vrouwen in opdracht van De Bijenkorf. Daaruit wilde het bedrijf conclusies kunnen trekken betreffende de maatvoering van kleding voor hun vrouwelijke klanten.

Bepaal de spreidingsbreedte, de kwartielafstand en de gemiddelde absolute afwijking van de mouwlengtes .

> antwoord

Je hebt hier te maken met een frequentietabel waarbij de waarden van de statistische variabele mouwlengte de klassenmiddens zijn. Hiervan kun je gemakkelijk de spreidingsbreedte aflezen: cm.

Omdat er vrouwen zijn opgemeten is het eerste kwartiel is het -ste getal en het derde kwartiel het -ste getal. De kwartielafstand is daarom cm.

Het berekenen van de gemiddelde absolute afwijking is nu meer werk, want je moet met de frequenties rekening houden.
Bijvoorbeeld bij een mouwlengte van cm hoort een absolute afwijking van en die komt keer voor. Je kunt dit het beste in het Excelbestand doen en Excel voor je laten rekenen.

Ga na dat GAA cm.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Ga zelf na dat de spreidingsbreedte cm, de kwartielafstand  cm en de gemiddelde absolute afwijking cm is.

De mouwlengte van cm lijkt een uitschieter.

b

Onderzoek met behulp van de kwartielafstand of dit ook zo is.

verder | terug