Beschrijvende statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Voorbeeld 2

Je wilt de concentratie nitraat in landbouwgrond op een bepaald stuk land vaststellen.
Je neemt monsters, waarvan je hier de resultaten ziet.

Bereken de spreidingsbreedte, de interkwartielafstand en de gemiddelde absolute afwijking.
Onderzoek ook met behulp van Dixon's Q-test of de waarde met een betrouwbaarheid van % een uitschieter is.

> antwoord

Je kunt dit gewoon met Excel doen: de spreidingsbreedte is , de kwartielafstand is en de gemiddelde absolute afwijking is .

Om te na te gaan of een uitschieter is, bepaal je het verschil met het getal er direct onder en dit deel je door de spreidingsbreedte: .
Je pakt nu Dixon's tabel er bij, zie het Practicum . Daar vind je bij onder % de waarde .
De meetwaarde is dus geen uitschieter.

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Bereken zelf de drie spreidingsmaten.

b

Voer ook zelf Dixon's Q-test uit op de meetwaarde met een betrouwbaarheid van %.

c

Met welke betrouwbaarheid is volgens Dixon's tabel wel een uitschieter?

d

Bepaal de precisie van deze metingen door de relatieve spreiding te berekenen.

verder | terug