Beschrijvende statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Testen

Opgave T1

De Unox stevige erwtensoep bevat volgens het etiket % rookworst. In een laboratorium wordt dit onderzocht. Deze waarden werden in monsters aangetroffen.

a

Bereken de drie spreidingsmaten.

b

Zeggen deze spreidingsmaten iets over de juistheid of over de precisie van de metingen?

c

Bereken de relatieve spreiding.

d

Onderzoek met behulp van Dixon's Q-test of met een betrouwbaarheid van % een uitschieter is.

Opgave T2

Een bedrijf haalt elke dag melk bij honderd boeren in de regio op. Voordat de melk in de transporttank gaat, wordt bij elke boer een monster van de melk genomen. In het lab wordt de melk onderzocht op het voorkomen van bacteriële vervuiling. Daartoe wordt in elk monster het aantal fecale bacteriën per centiliter geteld. De totale hoeveelheid melk die elke dag wordt opgehaald, heet een "dagproductie" .
De dienst die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking, stelt als eis een maximum van fecale bacteriën per milliliter. In de tabel staan honderd waarden gegeven die het lab in een bepaalde dagproductie heeft gevonden.

a

Bereken de relatieve spreiding van het aantal bacteriën in de honderd monsters.
Zegt dit getal iets over de juistheid of over de precisie van de metingen?

b

De laborante besluit de twee monsters die het laagste scoorden opnieuw te meten. Dat levert in beide gevallen een score van vijftig bacteriën op en daarmee een nieuwe dataset. Beredeneer dat in deze nieuwe set de spreidingsbreedte kleiner is dan in de oorspronkelijke dataset.

c

Laat met behulp van de kwartielafstand zien, dat er in de oorspronkelijke dataset geen uitschieters voorkomen.

verder | terug