Beschrijvende statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave T1
a

De populatie is de totale partij kunstmest.
De steekproef zou moeten bestaan uit op aselect gekozen plaatsen in de partij genomen kleine hoeveelheden kunstmest.

b

Een kwantitatieve variabele.

c

Gemiddelde m% en spreidingsbreedte m%.
Dus de relatieve spreiding is %.

Dit getal zegt iets over de precisie van de metingen, want het gaat over de spreiding ervan.

d

Nee, %.

Opgave T2
a

Plak deze gegevens in Excel, dat werkt veel gemakkelijker.

Gemiddelde groep A: .
Gemiddelde groep A: .

b

Groep A: , mediaan , .

Groep B: , mediaan , .

c

Zie figuur.

d

Groep A: , , en alle cijfers zitten daar tussen.

Groep B: , , en alle cijfers zitten daar tussen.

e

Bij groep B liggen alle resultaten wat hoger dan in groep A, maar een groot verschil is er niet.

Opgave T3
a

Sectorhoek: .
Dat is %.

b

Een kwalitatieve variabele.

c

%. (En terecht: weg met die vervuiling!)

Opgave T4
a

Werk met Excel. Zie figuur.

b

De modale voetlengte is cm en de gemiddelde voetlengte is cm.

c

Maak een extra kolom voor .
Je vindt GAA cm.

d

Omdat voetlengte en voetbreedte van elke vrouw gekoppeld zijn. Je kunt aan deze tabellen niet zien of een vrouw met een grote voetlengte niet juist een kleine voetbreedte heeft.

Opgave T5

De spreidingsbreedte is .

De meest waarschijnlijke uitschieter lijkt te zijn: .

Dixon's tabel geeft bij en %: .

Dus inderdaad is een uitschieter.

Andere uitschieters zijn er niet.

Opgave T6
a

Hoogstens in tientallen bar.

b

Je zit er scheef voor, dus er is sprake van parallax.
Dit is een persoonlijk en vermijdbare fout.

c

Dit gaat over een toevallige fout, over de precisie van het instrument.

d

Omdat het meetbereik tussen en ligt is de schaallengte (meetbreedte) gelijk aan .

Dus de druk ligt tussen en .

e

De minimale druk is bar en de maximale druk is bar.

Omdat , geldt .
Dus is neemt het volume hoogstens met L af.

Opgave A1Leeftijdsdiagrammen (bevolkingspiramides)
Leeftijdsdiagrammen (bevolkingspiramides)
a

staafdiagrammen

b

Geschat:
in 1900:  
in 1950:  
in 2000:

c

2000 in klasse

2050 in klasse

d

1900 en 1950:
2000:
2050:

De modale klasse stijgt in leeftijden.

e

Het aantal 85-plussers schatten uit diagrammen en van absoluut omrekenen naar relatief (in procenten).

verder | terug