Beschrijvende statistiek > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave A1Leeftijdsdiagrammen (bevolkingspiramides)
Leeftijdsdiagrammen (bevolkingspiramides)

Bekijk de vier leeftijdsdiagrammen van Nederland.

a

Wat voor soort diagrammen zijn dit?

b

Hoeveel kinderen van 0-4 jaar waren er naar schatting in 1900, 1950 en 2000?

c

Waar vind je de kinderen die in 1950 in de klasse jaar zaten terug in de piramides van 2000 en 2050?

d

Noem in elk van de vier diagrammen de modale klasse. Wat valt je op?

e

Hoe onderbouw je de uitspraak met getallen dat het percentage -plussers sinds 1900 flink is toegenomen en nog verder zal toenemen?

verder | terug