Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Toepassen

Bij een afvoerkanaal wordt uur per dag om het uur de pH-waarde gemeten.

Er wordt in ploegendienst gewerkt en elke shift worden er dus metingen verricht. Het meetgebied loopt van tot en met .
Je ziet hier de resultaten.

Nu kun je gaan bekijken of er iets bijzonders aan de hand is.

Opgave A1

Bekijk de meetgegevens bij Toepassen .

a

Bereken voor elk van de drie shifts de gemiddelde pH-waarde.
Valt er iets op?

b

Verdeel de pH-waarden in vier klassen , , , en en teken bijbehorende frequentieverdelingen.

c

Kun je uit deze staafdiagrammen een duidelijke conclusie trekken?

Opgave A2

Bekijk weer de meetgegevens bij Toepassen .
Je ziet hier drie boxplots van deze gegevens. De kruisjes stellen de gemiddelden voor.

Trek een conclusie op grond van de scheefheid, de mediaan en het gemiddelde van deze metingen.

verder | terug