Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Voorbeeld 2

Je ziet hier twee boxplots van de gemeten voetlengtes van mannen en vrouwen. Bij de mannen zijn er twee losse datapunten te zien. Dat zijn echte uitschieters, in dit geval beide naar beneden.
De gemiddelde voetlengte van deze mannen is cm, van de vrouwen is dat  cm.

Als je de uitschieters meerekent, welke van beide frequentieverdelingen is dan het meest scheef? En als je de twee uitschieters weglaat?

> antwoord

Uit deze figuren kun je aflezen - zelfs als je de oorspronkelijke data niet meer zou hebben - dat het meetgebied van de mannen ongeveer vanaf tot en met loopt. Bij de vrouwen is dat vanaf tot en met .

Je leest af: bij de mannen is de mediaan en bij de vrouwen cm.

Conclusie:

  • Bij de mannen liggen mediaan en gemiddelde ruim boven het midden van het meetgebied. Daar is van een scheve frequentieverdeling sprake.

  • Bij de vrouwen liggen mediaan en gemiddelde precies in het midden van het meetgebied. Daar is van een redelijk symmetrische frequentieverdeling sprake.

Laat je bij de mannen de twee uitschieters naar beneden weg, dan ziet dit er anders uit.
Ga dat zelf na.

Opgave 4

Bekijk het Voorbeeld 2.
Nu laat je de twee uitschieters weg.

a

Wat betekent dit voor de gemiddelden en de medianen?

b

Wat betekent dit voor het meetgebied van de mannen?

c

Welke conclusie betreffende de verdelingen trek je nu?

verder | terug