Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Theorie

diagram I

diagram II

diagram III

Bij de vorm van een frequentieverdeling let je op:

  • de symmetrie

  • de scheefheid

  • het aantal toppen

  • de uitschieters

  • de gelijkmatigheid

Bij een symmetrische verdeling vallen mediaan (med) en gemiddelde (gem) vrijwel samen en zitten ze in het midden van het meetgebied (meetbereik). Dat zie je in diagram II. Soms is de verdeling scheef zoals in diagram I en soms zijn er meer toppen zoals in diagram III.

Belangrijk is wel dat je bij een frequentieverdeling met een klassenindeling de mediaan en het gemiddelde alleen nog kunt schatten met behulp van de klassenmiddens. (Tenzij je de werkelijke gegevens nog hebt!)

Voor uitschieters heb je vooralsnog een tweetal tests:

  • In een boxplot is een uitschieter een waarde die meer dan keer de interkwartielafstand onder het eerste kwartiel of boven het derde kwartiel zit.

  • Bij kleine steekproeven kun je (onder bepaalde omstandigheden) Dixon's Q-test toepassen.

verder | terug