Normale verdeling > Soorten verdelingen
123456Soorten verdelingen

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • de vorm van frequentieverdelingen (ook met klassenindelingen) te typeren;

  • met behulp van de mediaan en het gemiddelde de scheefheid van een verdeling benoemen.

Voorkennis:

  • de begrippen data, populatie, steekproef, aselect en representatief, kwantitatief en kwalitatief, absolute en relatieve frequentie, discrete en continue variabele, klassenbreedte, klassenmidden en klassengrens;

  • werken met statistische (frequentie)tabellen en allerlei diagrammen;

  • centrum- en spreidingsmaten van frequentieverdelingen bepalen en die in verband brengen met de juistheid en de precisie van meetresultaten.

verder | terug