Normale verdeling > Normaalkromme
123456Normaalkromme

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • de standaardafwijking van een verdeling uitrekenen en interpreteren;

  • een normale verdeling herkennen en typeren;

  • de vuistregels voor de normale verdeling gebruiken.

Voorkennis:

  • de belangrijkste principes van de beschrijvende statistiek;

  • de vorm van frequentieverdelingen (ook met klassenindelingen) te typeren;

  • met behulp van de mediaan en het gemiddelde de scheefheid van een verdeling benoemen.

verder | terug