Normale verdeling > Betrouwbaarheidsintervallen
123456Betrouwbaarheidsintervallen

Practicum

Een applet van een groot aantal steekproeven (steekproefgrootte in te stellen) uit een populatie waarvan het populatiegemiddelde is in te stellen. Het doel is om te laten zien dat die steekproefgemiddelden normaal verdeeld liggen. Zo kun je een populatiegemiddelde schatten, met een bijbehorend een betrouwbaarheidsinterval en een foutenmarge.

Dit practicum is ontwikkeld door Piet van Blokland en Carel van de Giessen, zie www.vusoft.eu

 

Simulaties van schattingen in Excel

Het trekken van aselecte steekproeven uit een populatie is ook te bekijken via het practicum:

 

verder | terug