Normale verdeling > Betrouwbaarheidsintervallen
123456Betrouwbaarheidsintervallen

Testen

Opgave T1

In een steekproef van lampen is de gemiddelde levensduur van de lampen van de straatverlichting in een gemeente  uur met een standaardafwijking van  uur.

a

Bereken het % betrouwbaarheidsinterval van de schatting van het populatiegemiddelde.

b

De gemeente wil alle lampen vervangen als naar schatting % defect is. Na hoeveel uur gaat de gemeente met de vervanging van lampen beginnen?

Opgave T2

Bij een steekproef onder  pasgeboren baby's is de lengte (in cm) gemeten. De gemiddelde lengte is  cm en  cm.

a

Bereken het % betrouwbaarheidsinterval.

b

Onder de metingen zit een meetfout. Een van de baby's is geen maar  cm. Dit heeft gevolgen voor het gemiddelde en voor . Nu is

Bereken het % betrouwbaarheidsinterval opnieuw.

c

Leg uit waarom een meetfout van één waarde in een kleine steekproef grotere gevolgen heeft dan een meetfout in een grote steekproef voor het betrouwbaarheidsinterval.

verder | terug