Conclusies trekken > z-toetsen
12345z-toetsen

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen hypothese toetsen, nulhypothese, alternatieve hypothese, kritieke gebied, onterecht de nulhypothese verwerpen;

  • het begrip significantieniveau en de procedure bij hypothese toetsen;

  • linkszijdige, rechtszijdige, tweezijdige toetsen uitvoeren.

Voorkennis:

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;

  • percentages en grenswaardes berekenen met de normale verdeling;

  • de wortel-n-wet gebruiken.

verder | terug