Conclusies trekken > f-toetsen
12345f-toetsen

Verkennen

Opgave V1

In een laboratorium wordt de pH-waarde (zuurgraad) van vloeistof in een tank gemeten. Twee laboranten doen metingen. Je ziet hier de resultaten.

a

Bereken van beide laboranten de gemiddelde pH-waarde en de bijbehorende standaardafwijking.

b

Welke van beide laboranten heeft de grootste precisie bereikt?
Zie je dat aan het gemiddelde of aan de standaardafwijking?

c

Hoe zou je kunnen toetsen of de standaarddeviaties van beide meetsessies significant van elkaar verschillen?

verder | terug