Conclusies trekken > f-toetsen
12345f-toetsen

Testen

Opgave T1

In een melkfabriek worden flessen machinaal gevuld. De gedoseerde hoeveelheid per fles is normaal verdeeld. De acht flessen die de laatste uren zijn gemeten gaven een gemiddelde van g met een standaardafwijking van g. Een kwaliteitsinspecteur neemt een steekproef van 5 flessen en vindt voor het gemiddelde 252 g met een standaardafwijking van 6 g.

Is er reden om aan te nemen dat deze inspecteur niet precies genoeg heeft gewerkt?
Gebruik een betrouwbaarheid van %.

Opgave T2

Messing is een legering van koper en zink, met soms (om bepaalde eigenschappen te bereiken) toevoegingen. In een metaalfabriek wordt messing geproduceerd met een kopergehalte dat % zou moeten bedragen.
Het kopergehalte van de geproduceerde hoeveelheid messing wordt bepaald door hetzelfde monster op twee manieren te meten.

a

Bepaal met % betrouwbaarheid of beide metingen even precies zijn.

b

Bepaal met % betrouwbaarheid of beide metingen even juist zijn.

verder | terug