Conclusies trekken > f-toetsen
12345f-toetsen

Theorie

Als je met behulp van twee series metingen A en B een bepaalde grootheid `X` wilt vaststellen, krijg je bij A een steekproefgrootte `n` , een gemiddelde `bar(X_1)` met standaardafwijking `s_(X_1)` en bij B een steekproefgrootte `m` , een gemiddelde `bar(X_2)` met standaardafwijking `s_(X_2)` .

Met een f-toets kun je de precisie van beide metingen vergelijken.
Neem aan `s_(X_1) ge s_(X_2)` , dan toets je

  • `text(H)_0` : `s_(X_1) = s_(X_2)` ;

  • `text(H)_1` : `s_(X_1) != s_(X_2)` (dubbelzijdige toets)
    of
    `text(H)_1` : `s_(X_1) gt s_(X_2)` (enkelzijdige toets).

Daarbij gebruik je de `f` -verdeling

`f = (s_(X_1)^2)/(s_(X_2)^2)`

omdat `s_(X_1) gt s_(X_2)` .

Meestal neem je een betrouwbaarheid van `95` % en daarbij hoort deze `f` -tabel.

Je kunt ook de juistheid van beide series metingen vergelijken. Daartoe gebruik je een `t` -toets, zie Voorbeeld 2.

verder | terug