Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Inleiding

Het materiaal in het domein "Statistiek" is alleen bedoeld voor opleidingen in de laboratoriumtechniek en de procestechniek.

Er is derhalve geen verdere sectorkleuring.

Je leert in dit onderwerp:

  • het verband tussen twee statistische variabelen in beeld brengen als spreidingsdiagram;

  • de correlatiecoĆ«fficiĆ«nt gebruiken om de sterkte van het (statistisch) verband tussen twee variabelen te berekenen;

  • het verband tussen twee statistische variabelen beschrijven met behulp van een regressielijn.

Voorkennis:

  • gemiddelde en standaardafwijking van een dataset bepalen (ook met behulp van Excel);

  • werken met grafieken in Excel.

verder | terug