Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Toepassen

Je kunt met behulp van correlatie en een regressielijn ook meetmethoden vergelijken.

Hier zie je de resultaten van drie laboranten die de concentratie eiwit in eiersalade elk op hun eigen wijze hebben gemeten vanuit dezelfde monsters.

Je kunt hierbij een spreidingsdiagram maken en de correlatiecoëfficiënt en de regressielijn berekenen.

Als beide meetmethoden vergelijkbare resultaten hebben zal er een hoge positieve correlatie tussen beide bestaan.

Opgave A1

Bekijk de twee sets gepaarde gegevens in Toepassen van de laboranten A en B.

a

Maak een bijpassend spreidingsdiagram en zet daarin de regressielijn.
Zet de resultaten van laborant A op de horizontale as.

b

Bereken de correlatiecoëfficiënt en stel met een betrouwbaarheid van % vast of beide meetmethoden overeen komen.

c

Maakt het verschil als je de gegevens van laborant A op de verticale as van het spreidingsdiagram zet?

De 17e meting van laborant A lijkt nogal een uitschieter te zijn.
Hij doet die meting over en vindt nu % eiwit.

d

Laat zien dat dit een grote invloed heeft op de correlatiecoëfficiënt.

Opgave A2

Hier zie je het spreidingsdiagram met de gegevens van laborant C vergeleken met die van laborant B.

a

Bereken de correlatiecoëfficiënt en ga na dat ook deze correlatie nog steeds voldoet aan de %-betrouwbaarheidsgrens.

Kijk je echter naar de gegevens, dan kun je moeilijk volhouden dat de metingen overeen komen.

b

Leg dat uit en verklaar wat er waarschijnlijk aan de hand is.

verder | terug