Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Voorbeeld 1

De makers van een veelgebruikte weerapp en de uitbaters van een dierentuin doen een onderzoek naar een eventueel verband tussen de kans op regen die de weerapp voor een zaterdag voorspelt en het aantal dierentuinbezoekers op die zaterdag.

Na een aantal weken hebben ze de volgende gegevens verzameld.

Maak hiervan een spreidingsdiagram en stel een formule op voor de regressielijn.

Hoe groot is de correlatiecoëfficiënt van de kans op regen en het aantal bezoekers in deze steekproef?

> antwoord

Laat Excel de determinatiecoëfficiënt berekenen en de formule voor de trendlijn opstellen.

De regressielijn is . (Afronden op gehele bezoekers lijkt logisch.)

Je vindt: .

Opgave 4

Gebruik de gegevens in Voorbeeld 1.

a

Maak zelf het spreidingsdiagram en laat Excel de formule van de regressielijn opstellen en de determinatiecoëfficiënt berekenen.

b

Bereken de correlatiecoëfficënt.

c

Wat betekent het dat de correlatiecoëfficiënt een negatief getal is?

d

Je kunt de formule van de regressielijn ook berekenen met behulp van de correlatiecoëfficiënt en de gemiddelden en de standaarddeviaties. Laat zien hoe.

e

Is er met een betrouwbaarheid van % een verband tussen en ?

f

Voorspel op basis van de regressielijn het aantal bezoekers bij een regenkans van %.

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 1.

Behalve de regenkans wordt ook het voorspelde aantal uren zon bijgehouden. Bij de dierentuin zit ook een vennetje waarin kinderen kunnen zwemmen en dit aantal kinderen heeft men bijgehouden:

aantal uren zon 0,7 7,6 2,3 1,1 2,4 4,9 8,1 3,6
aantal zwemmende kinderen 6 802 121 6 48 123 964 32
a

Bereken de correlatiecoëfficiënt.

b

Is dit een betekenisvol correlatieonderzoek? Zegt de correlatiecoëfficiënt in dit geval ook echt iets over een mogelijk verband tussen het voorspelde aantal uren zon en het aantal kinderen dat gaat zwemmen?

verder | terug