Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Uitleg

Je wilt onderzoeken of er een verband bestaat tussen lengte en gewicht bij mensen van 15 tot 17 jaar oud. Op het werkblad LengteGewicht22Studenten.xls vind je de gegevens van een steekproef van 22 studenten. Hiernaast is een spreidingsdiagram van die gegevens getekend.
Er is binnen deze groep studenten sprake van een verband tussen lengte en gewicht, maar hoe beschrijf je dit verband?

Je ziet in de figuur hoe Excel automatisch het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt berekend en een best passende lijn door de puntenwolk trekt. Deze lijn heet de regressielijn. En heet de determinatiecoëfficiënt.

De regressielijn gaat door en de hellingwaarde (richtingscoëfficiënt) is:

Daarmee vind je de formule voor de regressielijn: .

De determinatiecoëfficiënt geeft aan dat ongeveer % van het gewicht wordt veroorzaakt door de lengte.

Opgave 3

Je ziet in Uitleg 2 hoe Excel een lijn door de puntenwolk trekt en de bijbehorende formule berekent.

a

Doe dit zelf met het werkblad LengteGewicht22Studenten.xls.

b

Je ziet in de uitleg hoe je zelf de formule voor de trendlijn kunt berekenen.
Voer die berekening uit.

Je kunt nu met behulp van de gevonden regressielijn (trendlijn) voorspellingen doen.

c

Hoe zwaar zou iemand van m volgens de regressielijn moeten zijn?

verder | terug