Conclusies trekken > Regressielijnen
12345Regressielijnen

Verkennen

Opgave V1

Om te onderzoeken of er een verband bestaat tussen lengte en gewicht bij mensen van 15 tot 17 jaar oud heb je gegevens nodig. Op het werkblad LengteGewicht22Studenten.xls vind je de gegevens van een groep van 22 studenten. Hiernaast is een spreidingsdiagram van die gegevens getekend.

a

Welke drie gegevens zijn er verzameld?

b

Welke afspraken moet je maken bij het verzamelen van deze gegevens? Beschrijf er een paar. (Denk om de manier van meten!)

c

Bekijk het spreidingsdiagram. Trek je op grond van de gegevens op het werkblad de conclusie dat er zo'n verband bestaat? En is dat dan uitsluitend een statistisch verband of is het ook een oorzakelijk verband, m.a.w. wordt een groter gewicht veroorzaakt door een grotere lengte?

verder | terug